Systemy Hot-Box i Cold-Box. Co to takiego?

Korzystanie z możliwości oferowanych przez technologie odlewnicze pozwala na wytwarzanie elementów o różnej charakterystyce od prototypów potrzebnych do dalszych badań po produkcję seryjną gotowych wyrobów. Dla uzyskania najlepszych efektów trzeba jednak dostosować technikę produkcji do specyfiki wyrobu, a także właściwie przygotować niezbędne do przeprowadzenia całego procesu elementy. Szczególnie znaczenie dla powodzenia operacji odlewania ma sposób wykonania form odlewniczych i rdzeni. Przekonajmy się, jak można tego dokonać, stosując technologię Hot-Box albo Cold-Box.

Co jest potrzebne do otrzymania odlewu?

Przygotowanie formy, która nada odlewowi odpowiednią geometrię, wymaga sporządzenia modelu, który będzie odzwierciedlał kształt gotowego wyrobu, uwzględniając możliwy skurcz. Dla odtworzenia struktury wewnętrznej przedmiotu niezbędne będzie również wykorzystanie rdzenia przygotowanego w tzw. rdzennicy, a więc oddzielnej formie służącej do tego celu. Gotowy rdzeń jest następnie osadzany w gniazdach rdzeniowych, pozwalając na wypełnienie formy materiałem, a po zastygnięciu zostaje wybity. Elementy niezbędne do pozyskania odlewu, a więc formę i rdzeń można przygotować w różnych technologiach – jednymi z możliwości jest skorzystanie z systemu Hot-Box lub Cold-box.

Czym różnią się Hot-Box i Cold-Box?

Hot-Box nazywany technologią gorącej rdzennicy a masa jest tu spajana za sprawą termoutwardzalnej masy żywicznej. Potrzebne ciepło może być pozyskiwane dzięki nadmuchiwarkom albo strzelarkom rdzennicy, które są podgrzewane do 200–300°C. Doprowadza to do szybkiej polimeryzacji materiału i utwardzenia masy. W przypadku Cold-Box określanego także jako technika zimnej rdzennicy dochodzi do samoutwardzenia bez konieczności stosowania podwyższonej temperatury. Za zajście procesu odpowiada w tym przypadku dodawany specjalny katalizator. Z technologii Hot-Box korzysta się najczęściej przy mniejszych rozmiarach odlewu, a Cold-Box używa się tam, gdzie w grę wchodzą średnie lub duże gabaryty powstającego wyrobu.

Certyfikaty

modele metalowe modele plastikowe modele odlewnicze formy 
modelarstwo odlewnicze
 
Kontakt
Zapoznaj się z naszą ofertą i skorzystaj z pomocy naszych ekspertów. Pomożemy Ci wykonać odpowiedni model czy formę z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu. Zapraszamy do naszej siedziby pod Poznaniem lub kontaktu mailowego. Formularz