Do czego służą kokile żeliwne i stalowe?


odlewanie z modelu

Kokile żeliwne i stalowe stosuje się do odlewania różnego rodzaju metali – między innymi do cynku, miedzi, aluminium, ołowiu, pewteru albo stopów cyny. Jest to tak zwane odlewanie kokilowe. Ta metoda polega na odlewaniu kokilii, czyli trwałej formy. Pod wpływem ciśnienia grawitacyjnego następuje wypełnianie formy roztopionym metalem. Wytwarzanie elementów metodą kokilową jest łatwe i nie trzeba za każdym razem tworzyć nowej matrycy, czyli formy. Jest niezwykle przydatne przy wykonywaniu małych i średnich odlewów w masowych ilościach.

Zalety korzystania z kokili

W przeciwieństwie do form piaskowych i innych niekonwencjonalnych form (np. skorupowych, gipsowych itp.), kokile są wielorazowe. Można napełniać je wielokrotnie, dzięki czemu jest to rozwiązanie przyjazne środowisku. Zmniejsza się ilość wydzielania trujących substancji do atmosfery, których emisja występuje w trakcje regeneracji mas formierskich, zmniejsza się także zużycie energii niezbędnej do wykonania tony odlewu. To wszystko przyczynia się do zwiększenia wydajności odlewni korzystającej z kokili.

Odlewy otrzymane z kokili są niezwykle dokładne, cechują się małą chropowatością powierzchni. Posiadają dobre wykończenie powierzchni i wysoką jednorodność materiału. Charakteryzują się lepszymi własnościami mechanicznymi, co wynika z drobnoziarnistej struktury tych odlewów.

Kokile ułatwiają mechanizację i automatyzację procesu odlewania. Personel obsługujący odlewnię może mieć niższe kwalifikacje. Korzystając z nich zmniejszamy nakłady inwestycyjne w stosunku do odlewania w formach piaskowych i eliminujemy problem skrzynek formierskich i miejsca ich składowania.

Rezygnacja z masy formierskiej powoduje znaczną poprawę warunków pracy w odlewni, ponieważ zlikwidowane zostają dwa podstawowe źródła zapylania pyłami kwarcowymi – stacja przygotowująca masę formierską oraz stanowisko wybijania odlewów ze skrzynek formierskich. Odlewanie kokilowe jest procesem cichym, w przeciwieństwie do hałaśliwych maszyn formierskich. W zakładzie pracy zostaje ograniczony szkodliwy dla zdrowia pracowników hałas.

Certyfikaty

modele metalowe modele plastikowe modele odlewnicze formy 
modelarstwo odlewnicze
 
Kontakt
Zapoznaj się z naszą ofertą i skorzystaj z pomocy naszych ekspertów. Pomożemy Ci wykonać odpowiedni model czy formę z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu. Zapraszamy do naszej siedziby pod Poznaniem lub kontaktu mailowego. Formularz