Jak powstają modele drewniane

część do modelu

Do wykonania formy odlewniczej niezbędny jest model. W produkcji ręcznej i małoseryjnej najczęściej modele takie wykonane są z drewna. W innych przypadkach korzysta się z takich materiałów jak aluminium, miedź czy żeliwo. Model odlewniczy ma kształt przedmiotu, który chcemy wyprodukować, a wymiary modelu powiększone są stosownie do stopnia skurczu krzepnącego metalu.

Pod względem budowy modele odlewnicze możemy podzielić na:

  • modele naturalne, inaczej bezrdzeniowe, które bezpośrednio odtwarzają pożądany kształt przedmiotu,
  • modele pośrednie, które wymagają dodatkowo zastosowania rdzeni, mocowanych w formie, do odwzorowania powierzchni wewnętrznej, wolnych przestrzeni czy otworów,
  • modele uproszczone.

Wszystkie modele mogą występować w formie dzielonej i niedzielonej oraz z częściami odejmowanymi.

Wykorzystanie modeli drewnianych w odlewnictwie

Formy odlewnicze wykonuje się najczęściej w metalowych skrzynkach formierskich, w kształcie kwadratowym, prostokątnym lub dopasowanym do zamówienia. W nich umieszcza się model drewniany. W przypadku najczęściej stosowanego formowania dwuskrzynkowego forma zbudowana jest z części górnej i dolnej. W uproszczeniu model umieszczony w skrzynce posypuje się pudrem formierskim w celu zabezpieczenia go przed przywieraniem masy formierskiej. Następnie skrzynkę stopniowo wypełnia się masą formierską, np. piaskiem wzmocnionym spoiwem, ubija i wykonuje odpowietrzenia nakłuwakiem. Po utrwaleniu model delikatnie usuwa się ze środka, a forma odlewnicza jest wykańczana i suszona. W ten sposób otrzymujemy produkt gotowy do zalania ciekłym metalem. Oprócz metod standardowych, w odlewnictwie istnieje cały szereg sposobów formowania ręcznego dostosowanego do indywidualnych zamówień Klienta oraz charakteru i wielkości produkcji. Modele drewniane są powszechnie wykorzystywane w odlewnictwie, ze względu na łatwość w obróbce, formowaniu i odwzorowywaniu skomplikowanych kształtów. Produkcją modeli z drewna na terenie Poznania zajmuje się firma Modelarstwo AA.

Certyfikaty

modele metalowe modele plastikowe modele odlewnicze formy 
modelarstwo odlewnicze
 
Kontakt
Zapoznaj się z naszą ofertą i skorzystaj z pomocy naszych ekspertów. Pomożemy Ci wykonać odpowiedni model czy formę z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu. Zapraszamy do naszej siedziby pod Poznaniem lub kontaktu mailowego. Formularz